Rus-projektet

År 1976 hittade man ett flera hundra år gammalt vrak vid ön Lapuri i Finska viken. Vraket är relativt väl bevarat och tack vare utförliga dykningsarbeten har man kunnat göra ritningar av det. Lapuriskeppet har en vikingatida konstruktion. Längden är 12 m och bredden 3 m.

Åren 1991-93 byggde vi en replik av Lapuriskeppet på ön Replot i Finland. Skeppet döptes till Rus (Araberna kallade vikingarna för ruser). Vi genomförde projektet i 900-talsanda, som ett marinarkeologiskt experiment, för att få en uppfattning om den vikingatida skeppsbyggnadstekniken och sjöfarten. Vi gjorde t.ex. handsmidda nitar, slog tagelrep, vävde ullsegel och beredde älgfällar åt besättningen att sova på. T.o.m. provianten ombord var tidsenlig.

Sommaren 1994 gjorde vi en långfärd på Östersjön. Tyvärr fick vi roderhaveri utanför Lettlands kust och skeppet havererade. Hela projektet och det dramatiska slutet finns dokumenterat i boken Rus-projektet (1996, boken finns på svenska, finska och engelska).

Vintern 1995-96 byggde vi en ny replik. Det nya skeppet döptes till Heimløsa Rus och sjösattes sommaren 1996. Därefter seglade vi ut i Europa (Sverige, Tyskland, England, Frankrike). Sommaren 1998 seglade vi i Medelhavet (Italien, Grekland, Turkiet) och 1999 på Svarta Havet (Ukraina, Ryssland). Detta "erövringståg" fortsatte sommaren 2000 på de ryska floderna Don och Volga till Astrakhan. Från Astrakhan transporterades skeppet på lastbil till Viborg, i ryska Karelen. Sommaren 2001 seglade vi till Sibbo, i Finland.
Österbottens museum i Vasa blev i november 2001 ägare till Heimløsa Rus.

Sedan 1994 har vi byggt och seglat en båttyp som kallas äsping. Enligt en text, som den bysantiska kejsaren skrev på 900-talet, använde Rus-folket äspingar under sina färder i österled på de ryska floderna.
Verksamheten har mynnat ut i en bok om forntida sjöfart i österled. Boken kom ut i april 2002.

Rus-projektet är ett mångkulturellt projekt, som baserar sig på frivillig verksamhet, och det drivs utan offentliga bidrag. Vår verksamhet anknyter sig till experimentella aktiviteter kring forntida sjöfart.

Mer information fås av Rus-projektets ledare:

Fredrik Koivusalo
Taimis väg 8
FIN - 25630 Finby

gsm: +358-500-860545
email: fredrik.koivusalo@gmail.com

Föreningen Rus-fararna r.f. tackar för visat intresse